Staňte se partnerem VŠE

Rádi byste se stali partnerem jedné z nejlepších univerzit zaměřených na business a informatiku ve střední a východní Evropě?

Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE), založená v roce 1953, je největší veřejnou vysokou školou v České republice zaměřenou na vzdělávání v ekonomických a informatických oborech.

Na VŠE studuje v současné době více než 13 tisíc studentů. Výuku zabezpečuje přibližně 600 kvalifikovaných akademických pracovníků a řada externistů z praxe.

Škola je vysoce hodnocena jak v tuzemsku, tak v zahraničí. VŠE je zařazena do hodnocení Financial Times a v rámci projektu Eduniversal Ranking je dlouhodobě hodnocena jako jedna z nejlepších „business schools“ ve střední a východní Evropě.

Škola spolupracuje s více než 250 partnerskými univerzitami čtyř kontinentů.

Proč spolupracovat s VŠE?

 1. Posílení a zefektivnění náboru zaměstnanců

 2. Rozvoj a vzdělávání zaměstnanců partnera

 3. Visibilita brandu partnera mladým talentovaným lidem

 4. CSR rozměr – podpora znevýhodněných studentů

 5. Prezentace společnosti jako atraktivního zaměstnavatele

 6. Možnost realizace výzkumů a studií kvalitními odborníky

Spolupráce s fakultami

Se kterými fakultami lze spolupracovat?

 1. Spolupráce na přípravě předmětů a studijních programů a vstupy do výuky v rámci akreditovaných předmětů formou přednášek nebo seminářů

 2. Zadávání témat semestrálních, bakalářských a diplomových prací nebo studentských projektů

 3. Společné workshopy, semináře a odborné přednášky pro studenty, absolventy či zaměstnance

 4. Možnost nabízet studentské stáže a praxe

 5. Titul partnera fakulty a prezentace loga partnera na webu a v prostorách fakulty

 6. Propagace akcí a pracovních nabídek partnera na webu a sociálních sítích fakulty

 7. Spolupráce v oblasti výzkumu a aplikace vědeckých výsledků do praxe (smluvní výzkum, poradenství, konference a další)

 8. Vzdělávání zaměstnanců partnera (kurzy zaměřené na rozvoj zaměstnanců, MBA, DBA, MPA a další programy celoživotního vzdělávání)

Další možnosti spolupráce

Kariérní centrum VŠE umožňuje zaměstnavatelům kontakt se studenty a čerstvými absolventy VŠE, organizuje kariérní veletrhy, zprostředkovává nabídky firemních stáží a pracovních pozic. Dále je možné ve spolupráci s partnery zorganizovat atraktivní přednášky, workshopy a další akce.

Eventové centrum VŠE organizuje velké eventy pro studenty i absolventy, kde se mohou prezentovat firemní partneři a výborně se dostat do povědomí účastníků. V rámci všech akcí dostávají partneři významný prostor a kromě visibility brandu je možné i aktivní zapojení do programu akce.

Pokud sháníte prostory pro konání školení, konferencí či výročních setkání společnosti, dostanete na VŠE kvalitní eventový servis a je možno tuto spolupráci propojit i s partnerstvím. Škola nabízí atraktivní prostory v centru Prahy a disponuje školícími a rekreačními areály po celé ČR.

VŠE realizuje velké množství kvalitních výzkumných projektů zaměřených na aktuální ekonomická a byznysová témata (např. ESG, hybridní práce, ekonomické modelování, optimalizace, zaměstnanecké a marketingové průzkumy). Ty jsou realizovány na zakázku přímo pro firemní partnery nebo jsou ve spolupráci s partnerem financovány z externích zdrojů. Vítána je také cílená podpora mladých vědců nebo vydávání vědeckých časopisů.

Absolventské centrum VŠE zastřešuje spolupráci s absolventy všech fakult VŠE a snaží se s nimi udržovat kontakt pomocí řady eventů v průběhu roku. Pokud byste se chtěli propojit s aktivními absolventy a podpořit tuto agendu na škole, rádi Vám poskytneme součinnost.

Na škole studuje mnoho excelentních sportovců a partnerská společnost má možnost podpořit talentované a často mediálně známe studenty v jejich kariéře a studiu formou stipendia. Též je možno podpořit sportovní týmy a akce nebo mít promo ve sportovních halách VŠE.

xPORT Business Accelerator VŠE je podnikatelský akcelerátor, který pomáhá v rámci svého inkubačního programu inovativním nápadům i startupům vybudovat úspěšný business a vytváří tak silnou startupovou komunitu. Kromě toho pořádá zajímavé eventy, které může partner školy podpořit

Centrum pro studenty se specifickými potřebami se snaží o ulehčení studia studentům s handicapem. Jako partnerská společnost můžete podpořit činnost centra či dokonce daného studenta s handicapem, například podpořit jeho kariéru či výjezd do zahraničí.

Na VŠE působí více než 30 studentských organizací a spolků. Partnerská společnost podporou činnosti a projektů těchto spolků získává blízký kontakt s velmi aktivními a ambiciozními studenty.

Kontaktujte nás:

Ing. Dennis Billík, MBA, LL.M.

Vedoucí Partnerského centra VŠE

mob.: +420 603 177 457
e-mail: dennis.billik@vse.cz, pc@vse.cz