Česká spořitelna prodloužila smlouvu o Generálním partnerství s VŠE

Česká spořitelna, dlouholetý Generální partner Vysoké školy ekonomické v Praze, opětovně prodloužila prostřednictvím Partnerského centra VŠE smlouvu o vzájemné spolupráci a díky tomu pokračuje v pozici Generálního partnera VŠE také v roce 2024.

Při příležitosti začátku výuky v novém semestru proběhlo ve středu 21.2.2024 slavnostní setkání se zástupci České spořitelny na VŠE. Za Vysokou školu ekonomickou v Praze se setkání zůčastnili Petr Dvořák (rektor VŠE), Ota Novotný (prorektor pro rozvoj a Corporate Relations VŠE), Martin Rey (ředitel ACR VŠE), Dennis Billík (vedoucí Partnerského centra VŠE) a Kateřina Macháčková (vedoucí Oddělení marketingu a PR VŠE). Za Českou spořitelnu se setkání zúčastnili Tomáš Salomon (generální ředitel a předseda představenstva ČS), Milan Hašek (ředitel útvaru Veřejný sektor a realitní obchody ČS) a Kateřina Hálková (Veřejný sektor ČS). Během setkání došlo nejprve k slavnostnímu podpisu smlouvy o spolupráci s VŠE, poté následovala diskuze všech zúčastněných ohledně budoucí možné spolupráce mezi oběma stranami, představení novinek na VŠE a také přiblížení potřeb současného trhu práce z pohledu ČS v kontextu spolupráce s vysokými školami. Následně se všichni zúčastnění přemístili do prostor nového Coworkingu na VŠE, kde zástupci VŠE představili nově otevřené prostory pro studenty, absolventy a zaměstnance VŠE. Součástí prohlídky byl i rozhovor našeho PR oddělení s generálním ředitelem a předsedou představenstva ČS panem Salomonem o významu vzájemné spolupráce mezi VŠE a Českou spořitelnou.

Česká spořitelna podporuje celou řadu aktivit na VŠE od podpory vědy a výzkumu až po činnost studentských spolků na VŠE. Česká spořitelna je významným zaměstnavatelem absolventů VŠE, poskytuje studentům VŠE možnost stáží, odborníci z ČS vystupují s přednáškami na půdě školy a pravidelně také pomáhají s kvalifikačními pracemi studentů.

Jménem celé VŠE bychom chtěli České spořitelně poděkovat za dosavadní spolupráci a důvěru v spolupráci budoucí, na kterou se již nyní velmi těšíme.