PF 2023

Děkujeme všem partnerům Vysoké školy ekonomické v Praze za dosavadní výbornou spolupráci a těšíme se na její pokračování i nadále v roce 2023!

Přejeme Vám, ať je pro Vás celý nový rok plný zdraví, životních i pracovních úspěchů a splněných přání!