Setkání se zástupci Domu RADOST na VŠE

Při příležitosti výročí 1. roku spolupráce v rámci víceletého memoranda o spolupráci mezi Vysokou školou ekonomickou v Praze a Dům RADOST a.s. proběhlo v úterý 30.1.2024 setkání se zástupci Domu RADOST na VŠE.

Za VŠE se setkání zúčastnili Petr Dvořák (rektor VŠE), Martin Rey (ředitel ACR VŠE), Dennis Billík (vedoucí Partnerského centra VŠE), Kateřina Macháčková (vedoucí Oddělení marketingu a PR VŠE), Pavel Kolesár (vedoucí Eventového centra VŠE) a Tereza Jiříková (vedoucí Absolventského centra VŠE). Za Dům RADOST se schůzky zúčastnili Vítězslav Vala (akcionář Domu RADOST a.s.), Tomáš Kašpar (ředitel Domu RADOST a.s.) a Tomáš Zemina (marketingový ředitel Domu RADOST a.s.).

Během setkání proběhla velmi přínosná diskuze nad aktuálním pokrokem v rámci projektů renovace Domu RADOST, možné spolupráce během roku 2024 či zapojení pana Valy do aktivit Absolventského centra VŠE (pan Vala je absolventem FMV VŠE). Následně se všichni zúčastnění přemístili do prostor nového Coworkingu na VŠE, kde zástupci VŠE představili nově otevřené prostory pro studenty, absolventy a zaměstnance VŠE.