Společnost Ernst & Young se stala Partnerem VŠE do konce roku 2026.

Společnost Ernst & Young (EY) uzavřela v nedávné době prostřednictvím Partnerského centra VŠE víceletou partnerskou smlouvu s Vysokou školou ekonomickou v Praze a díky tomu se stala Partnerem VŠE až do konce roku 2026. Společnost EY spolupracuje s VŠE v celé řadě oblastí od spolupráce s fakultami, kde konkrétně dlouhodobě spolupracuje s Fakultou financí a účetnictví a s Fakultou informatiky a statistiky až po pravidelnou účast na Veletrzích ŠANCE a podporu studentských spolků a eventů na VŠE.

V souvislosti s udělením partnerského titulu proběhlo ve čtvrtek 11. 1. 2024 slavnostní setkání se zástupci společnosti EY u Zdi partnerů VŠE. Za VŠE se setkání zúčastnil Dennis Billík (vedoucí Partnerského centra VŠE). Za EY se setkání zúčastnili Tomáš Němeček (Financial Services Partner & People Partner) a Sandra Jirásková (Recruitment & Employer Branding Manager).