Společnost Grant Thornton se stala Významným partnerem VŠE do konce roku 2026.

Společnost Grant Thornton Czech Republic s.r.o. uzavřela prostřednictvím Partnerského centra VŠE víceletou partnerskou smlouvu s VŠE a díky tomu se stala Významným partnerem Vysoké školy ekonomické v Praze až do konce roku 2026. Společnost Grant Thornton spolupracuje s VŠE v celé řadě oblastí od spolupráce s fakultami, kde již dlouhodobě spolupracuje s Fakultou financí a účetnictví a nově také s Fakultou podnikohospodářskou až po pravidelnou účast na Veletrzích ŠANCE, podporu studentských spolků či eventů na VŠE.

V souvislosti s udělením partnerského titulu proběhlo v pondělí 29. 1. 2024 slavnostní setkání se zástupci společnosti Grant Thornton u Zdi partnerů VŠE. Za VŠE se setkání zúčastnil Dennis Billík (vedoucí Partnerského centra VŠE). Za Grant Thornton se setkání zúčastnily Andrea Fluhsová a Klára Mitterwaldová (obě z oddělení People and Culture Grant Thornton Czech Republic s.r.o.).