Společnost KPMG se stala novým Strategickým partnerem VŠE

Společnost KPMG Česká republika uzavřela prostřednictvím Partnerského centra VŠE víceletou partnerskou smlouvu s VŠE a díky tomu se stala novým Strategickým partnerem Vysoké školy ekonomické v Praze do konce roku 2026. Společnost KPMG spolupracuje s VŠE v celé řadě oblastí od spolupráce s fakultami, kde konkrétně dlouhodobě spolupracuje s Fakultou financí a účetnictví, s Fakultou podnikohospodářskou a s Fakultou informatiky a statistiky až po podporu studentských spolků a eventů na VŠE.

Při příležitosti začátku nového akademického roku proběhlo ve čtvrtek 26.10.2023 setkání se zástupci KPMG. Nejprve proběhlo focení při Zdi partnerů VŠE a poté následovalo setkání k vyhodnocení aktuální spolupráce a diskuzi nad možnostmi budoucí spolupráce. Za VŠE se setkání zúčastnili Ota Novotný (prorektor pro rozvoj a Corporate Relations) a Dennis Billík (vedoucí Partnerského centra). Za KPMG se setkání zúčastnili David Slánský (Partner KPMG) a Tereza Hantáková (Head of Recruitment).