Účast zástupců VŠE na Konferenci managementu udržitelnosti 2024

Ve čtvrtek 13.6. Se konala v prostorech společnosti Vodafone ČR Konference managementu udržitelnosti 2024, kterou pořádala Asociace manažerek a manažerů udržitelnosti (Ammur). Jednalo se o druhý ročník konference, během které proběhla řada výstupů na problematiku dekarbonizace, překonávání bariér v tomto procesu a hledání cest k spolupráci v oblasti udržitelnosti mezi státem, komerčním sektorem a vysokými školami.
.
Za VŠE se konference zúčastnil Dennis Billík (vedoucí Partnerského centra), Tomáš Zouhar (kvestor), Pavel Hnát (prorektor pro pedagogickou činnost a řízení kvality, statutární zástupce rektora), Jarolím Antal (Corporate Relations na FMV VŠE), Jaroslav Pašmik (koordinátor Strategie udržitelnosti na VŠE) a Jan Froněk (Sustainability Mindset Coach) a mnoho dalších.
.
V návaznosti na konferenci proběhl také stakeholder dialog s vybranými firmami spolupracujícími s VŠE v přípravě Strategie udržitelnosti Vysoké školy ekonomické v Praze.
.