Výroční setkání s Komerční bankou Významným partnerem VŠE

Komerční banka v nedávné době prodloužila prostřednictvím Partnerského centra VŠE spolupráci s Vysokou školou ekonomickou v Praze a díky tomu pokračuje v pozici Významného partnera VŠE také v roce 2024.

Při této příležitosti se setkal rektor VŠE Petr Dvořák s předsedou představenstva a generálním ředitelem KB Janem Juchelkou, kdy společně podepsali partnerskou smlouvu a poté diskutovali možnosti budoucí spolupráce, která bude jistě velmi prospěšná pro obě strany.

Komerční banka spolupracuje s Vysokou školou ekonomickou v Praze již dlouhodobě formou účasti přímo ve výuce na Fakultě financí a účetnictví a Fakultě informatiky a statistiky, podporou Francouzsko-českého institutu řízení VŠE, účastí a podporou na eventech VŠE či podporou studentského života formou podpory studentských spolků.