Vysoká škola ekonomická v Praze a Dům RADOST podepsaly memorandum o vzájemné spolupráci

Rektor Vysoké školy ekonomické v Praze Petr Dvořák, akcionář Domu RADOST a.s. Vítězslav Vala a ředitel Domu RADOST Tomáš Kašpar podepsali 21. 7. 2023 memorandum, které umožní oběma stranám spolupracovat v oblasti pořádání společných kulturně-společenských akcí zejména z důvodu významností obou institucí v rámci působení na území Prahy 3. Dále toto memorandum přispěje k edukaci v oblasti nájemního bydlení a pomocí výzkumů, studií a přednášek bude mít snahu otevírat diskusi napříč ekonomickými obory a odvětvím bydlení. 

Během setkání proběhla také diskuze nad možnostmi spolupráce v oblasti eventů a pořádání akcí pro studenty a absolventy VŠE, kdy Dům RADOST plně podporuje tyto aktivity a bude nápomocen v realizaci eventů a dalších akcí ze strany VŠE. Součástí setkání byla také prohlídka prostor Domu RADOST, kde by se do budoucna mohly tyto akce VŠE odehrávat. 

Dům RADOST má v plánu připravit dostupné nájemní a studentské bydlení doplněné společensko-kulturním centrem, což VŠE oceňuje. V této souvislosti zároveň VŠE realizuje kvalitativní a kvantitativní dotazovací akci mezi studenty ohledně jejich potřeb pro odpovídající studentské bydlení. 

Podpisu memoranda byli přítomni za VŠE také ředitel Alumni a Corporate Relations Martin Rey, vedoucí Partnerského centra VŠE Dennis Billík a vedoucí Eventového centra VŠE Pavel Kolesár. Za Dům Radost pak také Brand & Marketing Manager Tomáš Zemina.