Společnost Siemens se stala novým Významným partnerem VŠE

Společnost Siemens Global Business Services (GBS) navázala prostřednictvím Partnerského centra VŠE spolupráci s Vysokou školou ekonomickou v Praze a díky tomu se stala Významným partnerem VŠE.

Siemens spolupracuje s VŠE v celé řadě oblastí, zejména však v oblasti spolupráce s fakultami, kde již dlouhodobě spolupracuje s Fakultou informatiky a statistiky v datových programech, tak také nově s Fakultou podnikohospodářskou v předmětech Katedry strategie a ve vedlejší specializaci ESG a s Fakultou mezinárodních vztahů v předmětech a workshopech vybraných programů. Kromě spolupráce s fakultami se Siemens pravidelně účastní Veletrhů ŠANCE a snaží se podporovat další vybrané eventy pro studenty, které mají za cíl zkvalitnit volnočasový studentský život na VŠE.

V souvislosti s navázáním nového partnerství proběhlo v úterý 16.4.2024 slavnostní setkání se zástupci společnosti Siemens na Vysoké škole ekonomické v Praze. Nejprve proběhlo focení u Zdi partnerů, kdy se za VŠE zúčastnil vedoucí Partnerského centra VŠE Dennis Billík. Za společnost Siemens se zúčastnila početná delegace ve složení Aramayis Manasyan (Head of GBS CEE), Adam Kiwalski (Head of GBS CEE Delivery Management), Karoline Margarethe Benzinger (Head of Digital Solutions CEE and Global Head of Digital Advisory), Alexandra Meinicke (Head of GBS CEE Hire-to-Retire Services), Vladimír Homola (Talent Acquisition Partner GBS CEE) a Lorenz Schneck (GBS CEE Purchase-to-Pay Services Performance Management Expert).

Po focení pro PR účely partnerství následoval rozhovor zástupců PR oddělení VŠE s panem Manasyanem a po něm proběhl meeting za účasti zástupců Fakulty podnikohospodářské, Fakulty mezinárodních vztahů a společnosti Siemens. FPH reprezentoval na schůzce Václav Stříteský (Proděkan pro komunikaci a corporate relations) a Ladislav Tyll (Proděkan pro zahraniční vztahy a ředitel programu CEMS), za FMV se účastnil Ondřej Sankot (Proděkan pro pedagogiku a rozvoj) a Jarolím Antal (Corporate Relations Coordinator). Během setkání proběhla velmi bohatá diskuze nad možnostmi další spolupráce, výzvami do budoucna i možného rozšíření spolupráce o oblast smluvního výzkumu a obecně podpory vědy a výzkumu na VŠE.

V závěru setkání jsme pak společně se zástupci společnosti Siemens navštívili první den Veletrhu pracovních příležitostí ŠANCE, kde se společnost Siemens aktivně účastnila.