Spolupráce Partnerského centra VŠE a IAE Lyon, School of Management

Od pondělí 8.4. do středy 10.4. hostilo Partnerské centrum VŠE návštěvu z IAE Lyon, School of Management, Jean Moulin University Lyon 3. Navštívila nás paní Marlène Rojas z oddělení vztahů s firemními partnery.

Paní Rojas navštívila Partnerské centrum VŠE za účelem výměny know-how v oblasti práce s firemními partnery a načerpání inspirace pro zavedení partnerského systému na domovské univerzitě ve Francii. Dle slov paní Rojas patří Partnerské centrum VŠE mezi nejlepší svého druhu, které se ji podařilo v Evropě najít a proto se rozhodla nás navštívit.

Vzhledem k tomu, že nás paní Rojas navštívila v době Inovačního týdne na VŠE jsme se rozhodli ji zařídit velmi zajímavý program, kdy navštívila řadu dalších pracovišť na VŠE, navštívila přednášky z nabídky Inovačního týdne VŠE a proběhla také schůzka s paní prorektorkou Machkovou, která má bohaté zkušenosti ze spolupráce s IAE Lyon, School of Management i skrze aktivity Francouzsko-českého institutu řízení na VŠE.

IAE de Lyon byl založen v roce 1955. V současné době patří s více než 7 000 studenty k největším francouzským vzdělávacím institucím v oblasti řízení. S Vysokou školou ekonomickou v Praze spolupracuje od roku 1992.